home about contact
Kasy rejestrujące PDF Drukuj Email

 

W lipcu 2008 r. Ministerstwo Finansów wydało kolejne rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych. W zasadzie utrzymano w nim dotychczasowy zakres wyłączeń (zwolnień) spod obowiązku stosowania kas rejestrujących. Jednocześnie wprowadzono kilka zmian korzystnych dla podatników oraz doprecyzowano warunki stosowania niektórych zwolnień przedmiotowych.

 

1. Uwagi wstępne

 

 

 Ministerstwo Finansów co pewien czas wydaje nowe rozporządzenia dotyczące kas fiskalnych. Analizując kolejne zmiany prawne można zaobserwować, że  wydawania przepisów wykonawczych dotyczących kas rejestrujących stopniowo się zwiększa: niegdyś przepisy wydawane były raz na kilka lat, później standardem stały się rozporządzenia wydawane co roku, a obecnie  rozporządzenia wydawane są co pół roku. Czyżby kolejnym krokiem miały być rozporządzenia wydawane co kwartał?Praktyka ta może wynikać przede wszystkim z faktu, że Ministerstwo nie ma pomysłu na rozstrzygnięcie kilku kwestii związanych z obowiązkiem używania kas fiskalnych. Dotyczy to przede wszystkim objęcia obowiązkiem stosowania kas prawników i lekarzy. Praktyka wydawania rozporządzeń o kasach co pół roku zdaje się być wynikiem tzw. „gry na zwłokę” w oczekiwaniu na to, że wkońcu coś się wymyślić w tej kwestii.Niemniej jednak co pół roku grupy podatników oczekują  na wydanie nowego rozporządzenia o kasach. W lipcu 2008 r. po raz kolejny oszczędzono jednak podatników, w zasadzie utrzymując dotychczasowy zakres wyłączeń (zwolnień) spod obowiązku stosowania